Tak chcą pokonać PiS? Oto „przełomowy” program opozycji!

Największe partie opozycyjne wystartowały z kampanią wyborczą. PO na sobotniej konwencji określanej mianem „przełomowej” ogłosiła program, z którym chce wygrać. Tyle tylko, że ten zestaw obietnic do złudzenia przypomina programy tej partii z 2007 i 2011 roku. Wiele propozycji to prawie dokładnie te same hasła, które partia proponowała parę lat temu!

Proponowała i… nie zrealizowała. Co nie najlepiej świadczy o jej skuteczności w oczach wyborców. A za skuteczność właśnie, czyli realizowanie zapowiedzi, doceniane jest PiS, które odnotowuje w sondażach wzrost poparcia. Druga z kolei opozycyjna siła, czyli ugrupowanie Ryszarda Petru (45 l.), jak na razie zapowiedziała… zmianę nazwy.

To rozbawiło wielu obserwatorów, bo partia z „.Nowoczesnej Ryszarda Petru” ma zostać „.Nowoczesna”. Zmianę z pełną powagą zapowiedział sekretarz generalny partii Adam Szłapka (33 l.) i poinformował, że na wniosek Petru dokona się ona podczas najbliższej konwencji ugrupowania. Czy to wystarczy, by opozycja przekonała do siebie wyborców?

  1. TERAZ: SAMORZĄDOWY PROGRAM MIESZKANIOWY – Wprowadzimy program budowy mieszkań dla osób o ograniczonych zasobach finansowych oraz program wsparcia wspólnot mieszkańców w zakresie remontu mieszkań lokatorskich, spółdzielczych i własnościowych.

W 2011 r.: Zaproponujemy nową formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach której osoby wynajmujące mieszkanie stopniowo spłacałyby koszt jego budowy, aż do nabycia pełnych praw własności. Program ten ma objąć osoby niemające zdolności kredytowej pozwalającej na zakup mieszkania i umożliwić realizowanie inwestycji mieszkaniowych w oparciu o najem lokalu. W szczególny sposób traktowane będą te osoby, których dochody uniemożliwiają w inny sposób zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na rynku.

  1. TERAZ: FUNDUSZ ROZWOJU POLSKIEJ WSI – Stworzymy fundusz rozwoju polskiej wsi – zapewnimy finansowania różnych inwestycji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich, np. kanalizacja, wodociągi.

W 2007 r.: W Polsce dystans cywilizacyjny między wsią a miastem jest wciąż duży. Wyższe wykształcenie ma zaledwie 4,3 proc. mieszkających na wsi (w miastach – 13,7 proc.), a do sieci gazowej podłączonych jest jedynie 15,9 proc. gospodarstw domowych (w miastach – 76,7 proc.). Ponadto sytuację na obszarach wiejskich pogarsza bezrobocie strukturalne oraz brak miejsc pracy poza rolnictwem. By zmniejszyć te różnice, konieczne będzie objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej, a także innymi działaniami finansowanych przez Unię Europejską.

  1. TERAZ: POLSKA WOLNA OD SMOGU – Wprowadzimy szeroki program walki ze smogiem. Wesprzemy rozszerzenie sieci gazowej i ciepłowniczej oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

W 2011 r.: Najważniejszym celem rządu jest zapewnienie obywatelom wysokiej jakości życia – czystego powietrza, czystej wody i terenów zielonych, w zgodzie z rozwojem gospodarczym kraju.

  1. TERAZ: CENTRA AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ – Stworzymy miejsca zapewniające warunki do szeroko pojętej samoorganizacji społecznej, pobudzania przedsiębiorczości i kreowania rynku lokalnego.

W 2011 r.: Na wzór Orlików stworzymy ogólnokrajową sieć 1000 Świetlików, czyli lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego opartego na zaufaniu, kreatywności i współpracy. Centra te pozwolą integrować lokalne społeczności, staną się narzędziami wyrównania szans cywilizacyjnych, zdobywania praktycznych umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy. Świetliki umożliwią rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pomoc w nauce oraz będą organizować i animować czas wolny. W Świetlikach będzie mógł się także znajdować punkt przedszkolny, tradycyjna i internetowa biblioteka.

  1. TERAZ: CENTRA INNOWACYJNEJ EDUKACJI – Stworzymy sieć wyspecjalizowanych i dobrze wyposażonych laboratoriów, dzięki którym uczniowie i nauczyciele wyjdą z układu klasowo-lekcyjnego na rzecz nauczania doświadczalnego.

W 2011 r.: W ramach programu „Koperniki” do 2020 r. stworzymy piętnaście regionalnych Centrów Nauki. Będzie to ogólnopolski program, do którego zostaną zaproszone konsorcja szkół podstawowych, liceów, szkół wyższych i samorządów, których zadaniem będzie przedstawienie koncepcji utworzenia na swoim terenie regionalnego centrum nauki. W ramach konsorcjów sieci szkół i uczelni tworzyłyby laboratoria oraz udostępniały wiedzę naukowców do przeprowadzania badań naukowych przez młodzież. W programie znalazłyby się zajęcia popularyzujące naukę, organizowanie szkolnych i studenckich zespołów badawczych.

  1. TERAZ: DECENTRALIZACJA PAŃSTWA – Zlikwidujemy urząd wojewody, a kompetencje wojewodów przekażemy marszałkom województw.

W 2007 r. Konieczne jest ograniczenie uprawnień wojewody, dziś będącego politycznym i administracyjnym konkurentem samorządu.

MAGDALENA RUBAJ

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!